|CĐ| – NÀNG KHÔNG MUỐN LÀM HOÀNG HẬU

Lượt Xem: 839 NÀNG KHÔNG MUỐN LÀM HOÀNG HẬU. Hán Việt: Hoàng hậu tha bất càn liễu Tác giả: Thâm Bích Sắc Editor: Khả Khả Khai hố: 15/11/2022 Nguồn convert: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/hoang-hau-nang-khong-lam Số chương: 77C + 3NT Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , OE , Tình cảm , Cẩu huyết , Ngược luyến […]

THỨ TRƯỞNG NỮ – OA NGƯU -|CĐ|

Lượt Xem: 74.438 THỨ TRƯỞNG NỮ. Hán Việt: Thứ trường nữ ( đả kiểm chân hương truy thê ) Tác giả: Oa Ngưu Tình trạng CV: Hoàn thành 176c Nguồn: Reine Dunkeln + PO18/ Đồng quản lí: Hàn Lạc + Vespertine. Edit: Khả Khả (Truyện Trích Tinh - Thuần Hóa Đa Lê) Lộ trình: up theo tuần, mỗi tuần 5c […]

[XS]-GẢ CHO VAI ÁC XẤU SỐ TRONG TIỂU THUYẾT

Lượt Xem: 29.496 TÊN CONVERT: SAU KHI XUYÊN SÁCH, TA GẢ CHO VAI ÁC ĐẸP, MẠNH,THẢM Tác giả: Bình Tử Số chương: 76CV Nguồn: Vespertine + PO18/ Đồng quản lí: Lily TRUYỆN EDIT VÀ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI “www.fibstalkertrading.com” EDITOR: KHẢ KHẢ, AMELIE.VO, MÒE NGÁO, GOLDEN MINH CHÂU. BÌA: ANNE Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, […]

[CĐ] Đêm Xuân – Y Nhân Khuê Khuê

Lượt Xem: 14.008 ☄Tên truyện : Đêm Xuân☄️ Tác giả : Y Nhân Khuê Khuê☄️ Thể loại : Cổ đại, thiên kim thật giả, HE☄️Số chương : 80☄️ Editor : Team Truyện Trích Tinh - Thuần Hóa Đa Lê Ngày đào hố: 13/7/2021 Ngày lấp: Dự kiến : 1/12/2021 P. Ann, Q.Cherry , Mòe Ngáo , Min Chu☄️ Beta : […]

Chuyển đến thanh công cụ