[HĐ] Khách trọ

Lượt Xem: 2.212 Tên gốc: 房客(糙汉H) Hán Việt: Phòng khách (Tháo hán H) Tác giả: Vô Tội Quốc Độ Độ dài: 177 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu dài, Duyên trời tác hợp, Trâu già gặm cỏ non, […]

THỨ TRƯỞNG NỮ – OA NGƯU -|CĐ|

Lượt Xem: 74.590 THỨ TRƯỞNG NỮ. Hán Việt: Thứ trường nữ ( đả kiểm chân hương truy thê ) Tác giả: Oa Ngưu Tình trạng CV: Hoàn thành 176c Nguồn: Reine Dunkeln + PO18/ Đồng quản lí: Hàn Lạc + Vespertine. Edit: Khả Khả (Truyện Trích Tinh - Thuần Hóa Đa Lê) Lộ trình: up theo tuần, mỗi tuần 5c […]

[XS]-GẢ CHO VAI ÁC XẤU SỐ TRONG TIỂU THUYẾT

Lượt Xem: 29.557 TÊN CONVERT: SAU KHI XUYÊN SÁCH, TA GẢ CHO VAI ÁC ĐẸP, MẠNH,THẢM Tác giả: Bình Tử Số chương: 76CV Nguồn: Vespertine + PO18/ Đồng quản lí: Lily TRUYỆN EDIT VÀ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI “www.fibstalkertrading.com” EDITOR: KHẢ KHẢ, AMELIE.VO, MÒE NGÁO, GOLDEN MINH CHÂU. BÌA: ANNE Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, […]

Chuyển đến thanh công cụ